آهنگ های خود را ارسال کنید

اگر می خواهید آهنگ هایتان از رادیو اعتدال پخش شود، کافی است آن ها را برای ما ارسال کنید.

به دلایل فنی، این است ضروری که فایل های شما دارای ویژگی های زیر هستند:

رمزگذاری MP3، استریو، CBR 192kps، 44.1 کیلوهرتز
برچسب ID3 عنوان، مجری و جلد با حروف لاتین تکمیل شده است.
هر فایلی که این مشخصات را رعایت نکند، رد خواهد شد.

برای تهیه فایل های شما این دو نرم افزار رایگان را پیشنهاد می کنیم:

هویت شما

قطعه شما

فایل شما