შეკითხვები

აქ შეგიძლიათ პირდაპირ გავლენა მოახდინოთ რადიო Equinoxe-ის პროგრამირებაზე.

ითხოვეთ სიმღერა. თუ ის Radio Equinoxe-ის მუსიკალურ მონაცემთა ბაზაშია, რამდენიმე წუთის შემდეგ გადაიცემა….