Kitik

Ev rûpel ji bo endamên komeleya Radio Equinoxe ve hatî veqetandin.