Холбоо барих

Чухал: радио, телевизийн хүсэлт Equinoxe Камеруны Дуала хотоос боловсруулаагүй.

Дуу оруулахын тулд зөвхөн хүсэлт гаргасан тусгай маягт боловсруулж байна.

Ойлгосонд баярлалаа.

Мэйл:
Холбооны Радио Equinoxe
энх тайвны 2 гудамж
66180 ВИЛНЮВ ДЕ ЛА РАХО
Франц

Утас : (+33) 06.77.86.97.87