Дөл

Карт бланш, ТА хөтөлбөрөө хий!

Үүнийг хийхийн тулд "Carte Blanche" хавтсанд файлуудаа нэмнэ үү.