రేడియో విషువత్తు వినండి

లింకులు వినడం

రేడియో ఈక్వినాక్స్ వినడానికి లిజనింగ్ లింక్‌లు మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి. దిగువన ఉన్న వివిధ లింక్‌లు వారికి ప్రత్యేకమైన శ్రవణ నాణ్యతను అందిస్తాయి.

డిఫాల్ట్ లింక్ (MP3 128 Kbps): https://www.radioking.com/play/radio-equinoxe

మొబైల్ లింక్ (AAC 64 Kbps): https://www.radioking.com/play/radio-equinoxe/76115

HD లింక్ (MP3 192 Kbps): https://www.radioking.com/play/radio-equinoxe/76118

సాఫ్ట్‌వేర్ లింక్

m3u లింక్ మీకు ఇష్టమైన సాఫ్ట్‌వేర్‌లో మీ రేడియోను వినడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

M3u లింక్: https://api.radioking.io/radio/39218/listen.m3u

నా సైట్‌లో ప్లేయర్‌ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి:

<iframe src="https://www.radioking.com/widgets/player/player.php?id=39218&c=%231e7fcb&c2=%23ffffff&f=h&i=1&ii=1000lsNA&p=1&s=1&li=1&popup=1&plc=1&h=undefined&l=100&a=0&v=2&fullsize" style="border-radius: 5px; width: 100%; height: 145px; min-width: 470px; min-height: 0; -webkit-box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);-moz-box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);" frameBorder="0" ></iframe>
<iframe src="https://www.radioking.com/widgets/player/player.php?id=39218&c=%231e7fcb&c2=%23ffffff&f=v&i=1&ii=1000lsNA&p=1&s=1&li=1&popup=1&plc=1&h=365&l=undefined&a=0&v=2" style="border-radius: 5px; width: 275px; height: 365px; min-width: 0; min-height: 365px; -webkit-box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);-moz-box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);" frameBorder="0" ></iframe>