Makinig sa Radio Equinoxe

Mga link sa pakikinig

Nagbibigay-daan sa iyo ang mga link sa pakikinig na makinig sa Radio Equinoxe. Ang iba't ibang mga link sa ibaba ay nag-aalok ng kalidad ng pakikinig na natatangi sa kanila.

Default na link (MP3 128 Kbps): https://www.radioking.com/play/radio-equinoxe

Link sa mobile (AAC 64 Kbps): https://www.radioking.com/play/radio-equinoxe/76115

HD link (MP3 192 Kbps): https://www.radioking.com/play/radio-equinoxe/76118

Link ng software

Binibigyang-daan ka ng link ng m3u na makinig sa iyong radyo sa iyong paboritong software.

M3u link: https://api.radioking.io/radio/39218/listen.m3u

Isama ang player sa aking site:

<iframe src="https://www.radioking.com/widgets/player/player.php?id=39218&c=%231e7fcb&c2=%23ffffff&f=h&i=1&ii=1000lsNA&p=1&s=1&li=1&popup=1&plc=1&h=undefined&l=100&a=0&v=2&fullsize" style="border-radius: 5px; width: 100%; height: 145px; min-width: 470px; min-height: 0; -webkit-box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);-moz-box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);" frameBorder="0" ></iframe>
<iframe src="https://www.radioking.com/widgets/player/player.php?id=39218&c=%231e7fcb&c2=%23ffffff&f=v&i=1&ii=1000lsNA&p=1&s=1&li=1&popup=1&plc=1&h=365&l=undefined&a=0&v=2" style="border-radius: 5px; width: 275px; height: 365px; min-width: 0; min-height: 365px; -webkit-box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);-moz-box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);box-shadow: 0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.3);" frameBorder="0" ></iframe>